Så går det till att byta tak

Ibland räcker det naturligtvis med att rengöra taket; borta bort mossa och skräp, spola med högtryck eller tvätta med taktvättmedel. Kanske byta några trasiga takpannor. Laga en skarv som gått upp. Reparera skador efter stormar eller renovera delar av taket. Men en dag – efter 25 år enligt BoVerkets rekommendationer – är det dags att byta tak. Det verkligt positiva med detta är att moderna takmaterial är så mycket bättre. Ditt takbyte lyfter värdet på hela huset. Du får ett snyggare och tryggare bostad, och det syns lång väg. Med ROT-avdrag kanske din nettokostnad blir 100.000 kr, men du lyfter husets värde med 200.000 kr!

Att byta tak kan även spara energi

Med rätt tak kan du sänka husets energiförbrukning. Ytterligare en anledning att fundera på ett takbyte! Om du får ett mer välisolerat tak kommer det innebära mycket mindre värmeläckage från bostaden, vilket naturligtvis sänker dina uppvärmningskostnader. Ett nytt och välisolerat tak kan alltså betala sig med råge – både genom sänka energikostnader och en högre värdering.

Ditt takbyte steg för steg

1. Allra först går vi tillsammans igenom protokollet från besiktningen. Då kan följande frågor dyka upp: – Ska du passa på att tilläggsisolera? – Vill du byta till en annan färg på taket eller ett annat material? – Krävs det i så fall bygglov för detta? – Håller stommen för ett tyngre tak? – Är lutningen tillräcklig för ett annat material? – Behöver du komplettera säkerheten på, eller nedanför, ditt tak? Viktiga frågor. Men det är ju bättre att diskutera igenom detta ordentligt än att ha för bråttom, eller hur? Vi hjälper dig med alla goda råd, du kan prata med oss! 2. När alla beslut är tagna får du en offert. Den bygger på noggranna kalkyler för material och arbete, inklusive ROT-avdrag. 3. Gillar du offerten gör vi upp ett avtal med startdatum, betalningsvillkor, färdigdatum m.m. 4. Vi sätter upp byggnadsställningar och eventuell container samt förbereder för materialleveranserna. 5. Vi lyfter bort ditt gamla tak, samt hängrännor, stuprör och vindskivor. Vi frilägger ända ner till råsponten (eller motsvarande). Allra underst i ditt tak ligger det nämligen ett trämaterial som behöver inspekteras. Även takstolarna ska inspekteras. Är allting torrt och fint? Ingen mögel, inga fuktskador? Om något måste bytas, gör vi det omgående och lägger då även på ny underlagspapp så att taket blir tätt igen så snabbt som möjligt. 6. Vi lägger på det nya takmaterialet. 7. Vi monterar nya hängrännor, stuprör, anslutningsplåtar och målade vindskivor. 8. Vi tätar extra noga runt skorstenar och genomföringar. 9. Vi städar efter oss på tomten och forslar bort allt material. 10. Vi gör tillsammans en slutbesiktning och du får ett protokoll på detta. Från första handslaget till överlämning av slutbesiktningsprotokollet har du en och samma kontaktperson genom hela projektet. Och faktiskt även efteråt : du har support och rådgivning hos oss även efter avslutat projekt. Det är bara att du hör av dig.

Kan man byta tak på vintern?

Ja, att byta tak på vintern är inga problem. Många tror att det är svårare och dyrare, men så är inte fallet. Kylan i sig är nämligen inget bekymmer. Naturligtvis måste du undvika nederbörd under själva omläggningen – men det måste du på sommaren också. När vi väl har lagt ditt nya, moderna tak på plats tål ditt hus hur mycket nederbörd som helst.